Home
Bindingskracht.nl E-mail

 

 

Een teder uitgevoerd spel van het binden van je partner richt zich op het verhogen van het erotisch genot. Het versterkt de onderlinge band, het zorgt voor wonderlijke chemische reacties, zowel bij de passieve als de actieve partij, het brengt een lichaam in beweging, het prikkelt.
Stevig, maar niet pijnlijk vastgebonden kan de passieve partij niets anders dan zich helemaal laten gaan, terwijl dit misschien normaal niet zo makkelijk zou gaan. De ander krijgt de kans om eindelijk eens een lichaam totaal te onderzoeken, te kussen, te strelen, te kietelen, en te verwennen via een heel traag handwerk.
Dit alles moet wel een passioneel en vooral teder spel blijven, het mag niet pijnlijk of gevaarlijk zijn. Het gaat om het wonderlijke beeld, het intense genieten, het volledig laten gaan, het wegglijden op de golven van wonderlijk genot.

De drijvende kracht achter de site "www.bindingskracht.nl" zijn twee mensen, beide in de 40, die voorlopig bekend zijn onder de namen Paul en Marije.
Paul is al 30 jaar bekend met de magische kracht van het touw. Nimmer heeft hij zich laten leiden door de meer duistere kanten. Daardoor leefden de mogelijkheden van het spel decennia lang uitsluitend in zijn fantasie. Pas de laatste jaren heeft hij de ware rijkdom mogen ervaren.
Marije is altijd al gefascineerd geweest door het lijnenspel, dat ondermeer tot uiting kwam via de beeldende kunst. Door de recente inwijding in het spel vielen vele stukjes van haar legpuzzel des levens uiteindelijk op de definitieve plaats. Naast het actief deelnemen in het spel wil ze de uitgangspunten ook gebruiken in artistieke projecten. Toch wil ze deze vorm van expressie nog niet haar eigenlijke werk laten doorkruisen.

Terug.

Het woord "Bindingskracht" geeft symbolisch aan wat het onderwerp van deze website is. Het woordenboek geeft ondermeer de volgende betekenissen:

= een band tussen personen waarbij sprake is van affiniteit. Verbonden zijn.
= het aangaan van een chemische verbinding
= het binden.
= vastmaken met touw
= beperken in de vrijheid
= [Nat.] elke oorzaak die in staat is een lichaam in beweging te brengen

Introductie: bindingskracht