Home
Bindingskracht.nl E-mail

Er zijn vele manieren om bezig te zijn met het onderwerp "teder wederzijds naakt vastbinden". Elders via deze website kunnen liefhebbers zich aan de hand van de ruime voorbeelden verder bekwamen in de verrijking van hun hopelijk al actieve liefdesspel.
Deze rubriek, met de naam "expressievormen", wordt gebruikt voor kunst in algemene zin. Zo is er een onderdeel waarin de beeldend kunstenaar, immer zoekend naar nieuwe vormen, uiting geeft aan de eigen passie binnen het werk. Fotografie kan hierbij ondersteunend zijn om grip te krijgen op de haast ongrijpbare magische krachten die voor het oog opdoemen. Vaak blijken de foto's de intentie van het onderwerp zo goed te pakken dat ze een eigen artistieke waarde krijgen.
Hoewel één foto meer zegt dan duizend woorden ontstaan als vanzelf erotische verhalen die op een beschrijvende wijze de lezers proberen mee te voeren naar het prachtige spel dat zich binnen het kader van het "teder wederzijds naakt vastbinden" mag ontwikkelen.

Terug.

Expressievormen: Inleiding