Home
Bindingskracht.nl E-mail

Deze site geeft de filosofie weer achter het concept "teder wederzijds naakt vastbinden". Een spelvorm die twee partners in besloten kring kunnen hanteren ter verhoging van hun erotisch liefdesspel. De weergave van de technieken van het vastbinden is bedoeld als hulpmiddel ter bekwaming. De mensen achter deze site kunnen geen verantwoording dragen voor de veiligheid van deze technieken als ze door anderen worden toegepast. Bezoekers wordt dringend aangeraden uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het zelf toepassen.
Daarnaast wordt deze site gebruikt om uiting te geven van de beeldende kunst die gebaseerd is op het concept van het op subtiele wijze vastbinden van een vrijwel naakt menslichaam.
Het materiaal op de deze site is gebaseerd op eigen kennis, ervaring en expressie. Waar nodig is de informatie aangevuld met informatie verkregen van het Internet en wordt derhalve geacht te behoren tot het publieke domein.
Van alle foto's rust het copyright bij de eigenaren. Niets uit deze site mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of anderszins worden gebruikt.

Terug.

Introductie: disclaimer