Home
Bindingskracht.nl E-mail

Het via deze site gepropageerde "teder wederzijds naakt vastbinden KAN het liefdesspel een extra impuls geven. Elders op deze site is aangegeven aan welke voorwaarden dan voldaan moet worden. In de navolgende blokken zijn enkele erotische verhalen terug te vinden waarin de beleving van het vastbinden vanuit de fantasie verder is uitgewerkt.
Overduidelijk komt daarbij naar voren dat niet alleen de passieve partij mag genieten van de aandacht. De actieve partij haalt ook zijn vreugde uit het spel.
Veel plezier met het doorlezen. Gun je eigen fantasie de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Onderzoek wat je aanspreekt, wat je zoekt, wat je nastreeft, waar jij je genot kunt vinden. Bedenk daarbij dat deze verhalen zijn ontstaan uit de rijke fantasie en niet berusten op de werkelijkheid.

Binnen het kader van deze website is ruimte voor verhalen van anderen om een diverse verzameling op te bouwen. Om voor plaatsing in aanmerking te komen moet het verhaal passen in de filosofie van de website. Hierbij wordt onder meer gelet op subtiliteit, op tederheid, op verrijking zowel qua inhoud als richting, en op het niet geven van aanstoot.

Terug.

Expressievormen: Erotische verhalen 1: Algemeen