Home
Bindingskracht.nl E-mail

Je liefdesspel verrijken door je af en toe te laten vastbinden. Je helemaal openstellen om op een intieme en spannende manier verwend te worden, om ten volle te genieten. Misschien wel wegdrijven in een wonderlijk transachtig gevoel. Toestemming hebben om niets terug te kunnen doen.
Een bijzondere afspraak hebben met je partner dat de gebondene de ultieme leiding heeft over het spel. Dat de gebondene zijn/haar verlangens mag uiten, wetend dat de ander er dan onvoorwaardelijk aan tegemoet zal komen. Ondertussen ervaren dat je partner het spel al feilloos weet te hanteren, zodat je niets hoeft te zeggen. Dat je partner uiterst zorgzaam de touwen aanbrengt, zonder dat je weet wat de uiteindelijke plannen zijn. Tenslotte helemaal machteloos, uitgebreid zijdezacht gestreeld worden over je hele huid, die kosmische antenne met zijn miljarden gevoelige ontvangers. Voelen hoe je opwinding steeds verder aanwakkert, zonder dat je er direct aan kunt toegegeven. Wanhopig merken dat je heerlijke plekjes doelbewust worden overgeslagen.

Weten dat je op een later tijdstip de rollen mag omdraaien. In het totale spel van "teder wederzijds naakt vastbinden" zeer uitvoerig genieten van zowel het geven als het ontvangen.
Wie droomt er niet van?

Voor velen zal het altijd bij het dromen blijven, bij het onbewuste verlangen. Het onderwerp valt immers moeilijk aan te snijden. Het is maatschappelijk nauwelijks geaccepteerd.
Gefrustreerd dwaal je misschien wel over het Internet en kom je als vanzelf terecht op "bondage", maar daar vind je niet wat je zoekt. Zelfs het Nederlandse woordenboek geeft immers als omschrijving: "vorm van seksuele bevrediging, waarbij men zich laat vastbinden en vernederen ".
Hoeveel mooier zou het zijn als er sprake kon zijn van "bondage als onderdeel van een prikkelend liefdesspel", van "bondage in het spirituele", van "bondage in de kunst", van "bondage als kunst", van "bindingskracht ".

Onze sexualiteit is al lang los komen te staan van het voortplantingsdoel. Van de hopelijk minimaal 3000 keer in het leven dat we het liefdesspel samen mogen hanteren zijn er gemiddeld 3 nodig om onze kinderwens in te vullen. Binnen een goede relatie valt de gangbare sex niet weg te denken, het neemt een belangrijke plaats in. Honderden miljoenen mensen over de hele wereld beleven daaraan immers met regelmaat veel plezier.

Naarmate partners langer samen optrekken, leert men elkaar over en weer steeds beter kennen, men raakt allengs meer vertrouwd met reacties en weet van tevoren hoe de ander zal reageren op dingen die op hem of haar af komen. Het vrijen roept bekende reacties op. Elke zoen, elk aanraking, elk streling, elk intiem lichamelijk contact is herkenbaar. Men kan er zorgvuldig op inspelen. Het hoeft op zich geen belemmering te zijn, want het geeft met name de vrouw geborgenheid, rust en tevredenheid.

Toch lopen te vaak relaties op den duur stuk, omdat er samen geen fijne sex meer beleefd kan worden. Wanneer het niet lukt om seksueel avontuur met elkaar te blijven beleven, wanneer het niet lukt om het vrijen spannend te houden, dan wordt het binnen de relatie moeilijker, vooral voor fantasierijkere mannen en vrouwen. Dit wordt niet veroorzaakt door gebrek aan genegenheid, maar doordat men telkens weer met hetzelfde reactiepatroon geconfronteerd wordt, hoe fijn dit in het begin ook werd ervaren. "Ook het heerlijkste gerecht kan gaan tegenstaan wanneer het dagelijkse kost wordt," is daarmee mogelijk een goede vergelijking.

Het is onze visie dat af en toe een subtiel gespeeld, wederzijds, bondagespel kan bijdragen in het (her)vinden van de erotische spanning binnen de relatie. Niet langer zijn tijdens het spel reacties van zowel passieve als actieve partij voorspelbaar. Er worden nieuwe, mogelijk nog lang niet ontgonnen wegen, geopend. Er ontstaat ruimte voor erotische experimenten, voor uitgebreider voorspel, voor subtiele(re) prikkelingen. De touwen kunnen mogelijk extra opwinding bieden, wat vooral voor de vrouw belangrijk is.

Deze website geeft inzage in de spelvormen binnen het "teder wederzijds naakt vastbinden". Het kan hopelijk bijdragen aan een zo intens en compleet mogelijke invulling van het liefdesspel, opdat er sprake mag zijn van "speelse liefde".
Het is aan de lezer om te ontdekken of deze expressievorm binnen de eigen relatie kans van slagen heeft.


Terug.

Introductie: vastbinden: "Teder wederzijds naakt vastbinden"