Home
Bindingskracht.nl E-mail
Het uitgangspunt van deze website is dat het spel met de touwen is als het voorspel in de liefde. Je speelse, zacht strelende handen hebben het hele lichaam van de passieve partij al zeer uitgebreid mogen verwennen. Via een oprecht samenspel heb je heel zorgzaam het subtiel gevangen lichaam steeds verder in vervoering gebracht. Op elk uitgedragen signaal heb je behoedzaam gereageerd, of ... juist niet.
Je merkt dat je zelf onbewust heel intens hebt genoten van het geven van al die aandacht.
Langzaam dringt je eigen, sterk gegroeide opwinding tot je door.
Je raakt meer en meer in de ban van de passie. Je vingers gaan op zoek naar de intiemere plekjes. Je zoekt bevestiging van wat je allang weet. Je probeert haast vergeefs de behoefte aan intiem contact nog te verdringen, maar je weet al dat het uiteindelijk een verloren strijd wordt.

Je overdenkt zorgvuldig wat je verder kunt en mag doen om het zo teder begonnen liefdesspel te vervolgen. Je wilt geen misbruik maken van je positie, je wilt het in jouw gestelde vertrouwen niet beschamen.
Je herinnert je de voorwaarde waaronder is ingestemd in het spel, de voorwaarde dat de passieve partij heel nadrukkelijk de uiteindelijk regie in handen heeft.

Je probeert je nog niet helemaal te laten meeslepen door de sterk aangroeiende opwinding.
Samen overleg je zorgzaam en zorgvuldig wat de ander lekker vindt.
Je onderzoekt hoe het past binnen de veiligheid op sexueel gebied.

Wat zich verder ontvouwt is aan de fantasie van de lezer, en kan niet ingevuld worden binnen de context van deze website. Daarvoor zijn de openstaande opties te divers en talrijk. Overweeg de mogelijkheid om de rollen om te draaien en het onvermijdelijke toch nog langer uit te stellen, of ga juist bewust in op het intieme contact, waarbij de touwen misschien nog niet direct los hoeven.
Bedenk ook dat de opwinding misschien veel te sterk is, en dat het heerlijk kan zijn om juist op (of feitelijk voor) het hoogtepunt te stoppen. Geniet dan de rest van de dag van wat je elkaar hebt geschonken, wetende dat je later die avond ...!?

Terug.

Het spel: hoe verder?