Home
Bindingskracht.nl E-mail
Naakt vastgebonden stond hij tegen de boom. Opnieuw voelde ik de scheuten van pure opwinding door me heen trekken. Aandachtig bestudeerde ik de touwen die hem gevangen hielden. Het bleef me geweldig verbazen dat slechts een paar stukjes touw genoeg waren om een man weerloos en machteloos te maken.

Ik genoot er enorm van dat we de rollen hadden omgedraaid. Eigenlijk was het vreemd dat hij er in had toegestemd.
Nu ik het eindresultaat aandachtig in me opnam genoot ik er enorm van. Zijn gevangen, naakte, krachtige lichaam had nog niets van zijn aantrekkingskracht voor mij verloren. In tegendeel zelfs. Naarmate ik hem vaker naakt mocht zien, ervaarde ik ook al het moois dat hij mij te bieden had.
Terwijl ik in gedachten afdwaalde liet ik hem alleen achter, zodat hij de magische krachten van de touwen ten volle tot zich kon nemen.

Eerder deze dag had de zon zich in volle glorie getoond, net als hij nu voor mij deed. Het beloofde een zachte, warme dag te worden. Een dag om weer eens lekker een boswandeling te maken. De gedachte alleen al had die ochtend de erotische spanning tussen ons gigantisch versterkt. Het kostte veel moeite om niet gewoon toe te geven aan de haast onstuitbare behoefte om elkaar uitgebreid te verwennen. Allebei gaven we er, onder het slaken van diepe zuchten, de voorkeur aan om uit te stellen totdat we in het bos zouden zijn. We zouden dan ergens zoeken naar een gelegenheid om pas dan toe te geven aan onze warme, innige gevoelens voor elkaar. Ondertussen ging de gehele ochtend het spel van de verleiding gewoon door. Het was vooral voor mijn uiterst moeilijk om niet toe te geven aan de passie.
Hij leek er beter mee om te kunnen gaan. Of was het slechts schijn?

Kort na het middageten liepen we al dwalend over de mooie paden in het inmiddels groen geworden bos. Vrij laat drong het pas tot me door dat hij een rugzak bij zich had. Verwonderd vroeg ik hem naar de inhoud. Ik was verbaasd toen ik merkte dat hij de informatie nauwelijks wilde prijsgeven. Na lang doorvragen realiseerde ik mij dat de rugzak ongetwijfeld gevuld was met een aantal stukjes touw. Blijkbaar hoopte hij dat hij mij zou mogen verleiden.
Het feit dat ik zo graag optrad als model was daar ongetwijfeld ook debet aan.

Ik probeerde te achterhalen wat zijn plannen ditmaal waren. Eigenlijk deed het niet zo toe, want elke spelvorm sprak ernstig tot mijn verbeelding. Steeds wist hij de voor mij juist toon aan te slaan. Toch voelde ik ergens de rebellie in mij. Ditmaal wilde ik weten wat hij voor had. Ik hield hem staande en draaide naar hem toe. Zwoel drukte ik mijn lichaam opdringerig tegen hem aan. Direct merkte ik de reactie in zijn broek. Het liefst zou ik zijn kleren van zijn lichaam scheuren en hem dwingen diep bij me binnen te dringen. Ik realiseerde me echter dat het tijdstip voor mijn inmiddels zo gekoesterde ontlading nog niet genaderd was. Als het aan hem lag zou het uitstel nog veel langer duren. Uiteraard had ik daar geen enkel bezwaar tegen, want het spel met de touwen wond me altijd enorm op.

Heel geleidelijk ontvouwde hij zijn plannen. Al weken liep hij rond met de fantasie dat hij me naakt tegen een boom wilde vastbinden. Hij zou daarbij een boom uitzoeken die dicht tegen een hopelijk verlaten bospad aanlag. Hij zou me dan blinddoeken en een tijdje zo laten staan. Al snel werd me duidelijk dat hij de totale consequenties nog niet had kunnen overzien. Wat zou er immers gebeuren als er wél iemand langs zou komen. We wilden absoluut geen aanstoot geven.
Toch herkende ik delen van zijn fantasie, net als de gevaren die er voor mij kleefden.

We liepen verder over de diverse bospaden. Langzaam drongen we dieper het bos in. Ongemerkt was er de toestemming verleend om het spel uit te voeren. Ik probeerde de onrust in mijn lichaam tot bedaren te brengen. Ik zocht de ruimte om te kunnen wikken en wegen. Zijn plan was eigenlijk te gewaagd, en gelijktijdig super spannend.
Mijn brein had moeite met het verwerken van alle impulsen. Dat mijn lichaam totaal op zijn kop leek te staan, hielp ook niet echt in het ontrafelen van mijn verwarde gedachten.

Ik schrok geweldig toen we vrij onverwachts een prachtige, zon overgoten. half verscholen open plek aantroffen.
Zo maar, ergens afgelegen en verborgen in het bos. Het leek wel op een stukje privé terrein van iemand. In het midden van het veld, een beetje naar de rand stond een prachtige, eenvoudige boom. Het gras aan de voet van de boom was vers gemaaid, en straalde een pure zachtheid uit. De brede stam van de boom was nagenoeg kaarsrecht. De boom was perfect voor het spel dat we voor ogen hadden. Wanhopig probeerde ik de gedachte aan de nabijheid van dat bospad opzij te schuiven.

Ik keek mijn partner indringend aan. Ook bij hem was de spanning overduidelijk aanwezig. Toch was ik me bewust van een klein bezorgd stemmetje, dat me wees op het onverantwoordelijke avontuur waarin ik me door mijn opwinding zou storten. Naakt vastgebonden aan deze boom zou ik me nooit discreet kunnen terugtrekken als er toch onverwachts bezoekers besloten het terrein op te lopen. De kans erop achtte ik klein, maar toch ...

Beelden van eerdere spelletjes in het bos kwamen langsflitsen. Beelden waarbij ik uiteindelijk met armen en benen wijd gespreid vastgebonden op de grond lag. Hij had daarbij alle tijd genomen om me zacht en subtiel te strelen.
Zijn toch al altijd zo speelse vingers hadden de opwinding in mijn lichaam steeds verder opgestuwd totdat ik hem uiteindelijk gesmeekt had om me midden in het bos te nemen, zo diep en vol mogelijk. Zonder verder aandringen had hij mij uiteindelijk gegeven waar ik toen zo intens naar verlangde.

Het stemmetje in mijn hoofd wees me op de woorden "teder wederzijds naakt vastbinden", het motto waaraan voor ons zoveel plezier ten grondslag lag. Bij elk van onze spelvormen overschreden we nooit onze eigen grenzen. We bonden elkaar ook alleen maar vast in posities die we zelf ook aandurfden.
Ik sloeg mijn armen weer om hem heen, en drukte mijn verhitte lichaam in alle heftigheid tegen hem aan. Ik kuste hem vol op de mond. Al snel vonden onze tongen elkaar. Ik voelde zijn reacties toen hij mijn hartstocht wild beantwoordde.
Het eeuwenoude oerinstinct leek het te winnen van de magie van de touwen. Vooruitlopend op wat komen zou opende ik de knoopjes van zijn overhemd, en kort erop ook van zijn broek. Steeds meer van zijn kleren gleden als vanzelf op de grond, totdat hij vrijwel naakt voor me stond. Ik drukte zijn krachtige lichaam steviger tegen de stam van de boom.
Expressievormen: Erotische verhalen 2: Revanche in het bos
'Zal ik jou aan de boom vastbinden?', fluisterde ik hees in zijn oor. Zijn reacties spraken boekdelen. Opnieuw merkte ik hoe heftig hij reageerde op onverwachtse ideeën van míjn kant.

Daar stond hij dan. Hongerig, verlangend.
Drie kleine, uiterst zorgvuldig aangebrachte stukken touw hielden hem volkomen in hun macht. Hij kon geen kant meer uit. Loskomen was vrijwel onmogelijk. Gelijktijdig was dat niet ons doel. We hadden al genoeg aan de suggestie van de bondage.
Ik deed enkele stappen terug om zijn gevangen, brede, krachtige lichaam beter te kunnen aanschouwen. Door het indrukwekkende beeld zo vlak voor mijn ogen drong mijn eigen, veel te lang uitgestelde verlangen zich in alle heftigheid aan. Het zweet brak me aan alle kanten uit. Wild rukte ik aan de knoopjes van mijn blouse. Door de gretige blik in zijn ogen daalde een zekere rust over me heen. Ik besloot hem te verleiden met voor hem zo uiterst prikkelende beelden. Heel langzaam maakte ik de rest van de knoopjes los. Heel subtiel schoof ik mijn blouse iets open, zodat een klein stukje van mijn roze beha zichtbaar werden.
Overduidelijk genoot hij van wat ik hem nu bood. Ik zag hoe hij verwoede pogingen deed om los te komen. Steeds zag ik weer andere spiergroepen aanspannen. Ondertussen ging ik quasi onverstoorbaar verder. Mijn blouse gleed uiterst langzaam van mijn schouders. Even nog hield ik mijn borsten verborgen.
Het was heerlijk om zijn bewondering voor mijn lichaam weer in alle heftigheid te zien. Ik kende zijn voorliefde voor mijn slanke, lange lichaam. Dan opende ik mijn spijkerbroek. Geraffineerd accentueerde ik de welvingen van mijn brede heupen ten opzichte van mijn slanke taille. De honger in zijn ogen nam hierdoor steeds verder toe. Het beeld van zijn stijve, volle penis had ook op mij zijn uitwerking. Nieuwe golven van puur genot trokken wild door mij heen, om samen te komen in mijn toch al zo onrustige onderbuik. Ik vroeg me af wiens verlangen het grootst was.
Het deed er niet toe. Hij kon nu niets doen, en ik besloot de onrust in mijn eigen lichaam verder aan te wakkeren.
Speels liet ik mijn handen over mijn lichaam dwalen. Traag gleed mijn spijkerbroek een stukje omlaag. Heel geleidelijk trok ik hem verder uit, en toonde daarbij mijn lichaam in allerlei bochten aan hem. Zijn duidelijk hoorbare, onrustige ademhaling was een extra puls om door te gaan met mijn verleidingsspel. Ik was blij dat ik die ochtend gekozen had voor dit kleine, nauwelijks iets verhullende roze setje.

Ik merkte aan hem dat hij toch wat last kreeg van de strakke touwen om zijn polsen. Het was heerlijk om te merken dat ook hij zo genoot van de touwen, want zonder problemen mocht ik zijn polsen opnieuw vastbinden. Het spel met de touwen had bij ons een wel zeer bijzondere plek verworven. Een plek waarin we de rust vonden om ten volle aandacht aan elkaar te besteden. Om elkaar de gelegenheid te bieden voor het bewonderen van elkaars lichaam.

Als vanzelf sloot mijn hand om zijn gezwollen lid. Ik schoof mijn hand iets omlaag. Overduidelijk was het voorvocht te voelen die zijn eikel kletsnat maakte. Net als mijn eigen spleetje, zo wist ik, zonder het te hoeven verifiëren.
Met mijn duim draaide ik rondjes over zijn eikel. Met mijn tong zocht ik de zijne.
Wild schoten ideeën door me heen over de wijze waarop ik hem verder zou verwennen.


©Bindingskracht, februari 2007

Terug.