Home
Bindingskracht.nl E-mail
Voor de derde keer in even zoveel weken bezocht Kinga de website van "Bindingskracht". Weer las ze het verhaal "toegeven aan huidhonger". Het was haar vriendin Elena die er een maand terug vraagtekens bij had gesteld.
Kinga had een uitgesproken mening. Waarom zou een vrouw zich door een man laten vastbinden, zonder hem nog te kennen. Ze zou het nooit zover laten komen, hoe hoog de nood aan teder lichamelijk contact ook was. Inmiddels had Kinga spijt dat ze zo stellig was geweest. Al ruim een jaar werd ook zij geboeid door het op deze website aangehaalde onderwerp "teder wederzijds naakt vastbinden". Vergeefs had ze geprobeerd er invulling aan te geven.
De one-night stands waren daarvoor uiteraard ongeschikt, en het betreden van de wereld van de bdsm trok haar niet.
In een sombere periode had ze overwogen om een workshop via de website te boeken. Daar had ze naar verluid een partner voor nodig, en dat was juist één van haar problemen. In het bewuste verhaal "toegeven aan huidhonger" was voorbij gegaan aan de regel voor een partner. Het bood mogelijk een opening.

Elena zag er tegenop om weer bij haar hartsvriendin Kinga langs te gaan. Het laatste bezoek was niet zo ontspannen verlopen als ze gewend was. Elena had haar hart gelucht en de conversatie heel persoonlijk gemaakt door uit te wijden over haar seksuele behoefte. Eigenlijk was het niet eens dat. Het was vooral haar behoefte aan lichamelijk contact. Geknuffeld en gestreeld worden. Het liefst zonder de beperking van kleding. Gewoon naakt, of desnoods met bikini of een lingerie setje. Achteraf bezien had haar vriendin mogelijk gedacht dat Elena doelde op samen vrijen.
Maar dat was beslist niet Elena's bedoeling. Haar hart ging uit naar zo'n breed geschouderde rijpere man, met een lichaam dat van boven naar beneden smal afliep. Liefst ook nog zonder een onsje vet op buik en heupen.
Het verhaal "toegeven aan huidhonger" op de website van "Bindingskracht" had een veel grotere impact op Elena gehad dan ze eigenlijk wilde bekennen. De fantasie om vastgebonden te zijn, en pas dan teder aangeraakt te worden had haar lichaam al menigmaal heftig doen stuiteren. Niet alleen als ze eenzaam in haar bed lag, maar ook als overdag een mooi mannelijk exemplaar in beeld kwam. Het liefst zou ze dan onbeschaamd tegen hem aan botsen en de opwinding door haar heen voelen trekken bij het lichamelijke contact. Hem recht in zijn heldere, blauwe ogen kijken, smachtend naar verdere aanraking. Zijn hand willen pakken en zich uitbundig verontschuldigen.
In haar fantasie was er veel mogelijk, héél veel.

Elena bleef tijdens het volgende samenzijn met Kinga zorgvuldig weg van het bondage onderwerp dat haar al veel te lang bezig hield. Ze merkte dat Kinga er wel af en toe op zinspeelde. Zorgvuldig wist Elena steeds het gesprek een andere kant op te sturen. Dat Kinga bleef aandringen op een glas witte wijn zette Elena aan het denken.
Zonder dat Elena het besefte wilde haar vriendin het liefst direct het gewraakte onderwerp bondage te berde brengen. Kinga's eigen zoektocht op het gebied van vastbinden drukte op haar anders zo vrolijke stemming. Pas aan het eind van de tweede glas wijn kwam er een opening waar ze gretig gebruik van maakte.
Het kostte Kinga al haar moed om te bekennen dat vooral de fantasie haar veel meer deed dan ze wilde erkennen. Vastgebonden worden, machteloos overgeleverd aan de ander. Gestreeld worden ... of juist niet. Volgens de website was het vooral de passieve partij die de regie in handen had, als dat nodig was. Het liefst stond Kinga tegenover een fors geschapen man die heel precies inspeelde op haar lang gekoesterde verlangens. Met de toevoeging van een blinddoek zou ze helemaal van hem afhankelijk zijn. Ze genoot van de tintelingen die ook nu weer door haar onderbuik trokken. Gelijktijdig herkende ze de onzekerheid waar ook Elena zo mee worstelde. Hoe kon ze al bij de eerste keer iemand blindelings vertrouwen? Hoe kon ze ooit in het echt ontdekken wat bondage haar zou doen?

Voor Elena's vriendin lag er één oplossing inmiddels zeer voor de hand. Ze wilde samen met Elena experimenteren. Het uitgangspunt moest het vastbinden zijn, niet de erotiek. Dat wilde Kinga bewaren voor als ze ooit een mannelijk exemplaar kon strikken. In touwen, schoot het haar spontaan te binnen.
Spullen voor het bondagespel waren geen probleem, daar had ze wel een oplossing voor. Op kantoor had ze tijdens de "voorjaarsschoonmaak" een goed verborgen doos gevonden in de grote vergaderzaal. Ze had nog steeds niet uitgevonden wie er blijkbaar regelmatig gebruik van maakte. In het weekend gebeurde het zeker niet, dan was er vrijwel nooit iemand in het gebouw. Behalve zij, als ze ongestoord achterstallig werk wilde wegwerken. Tijdens korte werkonderbrekingen had ze wel eens geëxperimenteerd met touwen uit de doos. De instructies op de website van "Bindingskracht" waren eenvoudig te volgen. Toch bleef de gewenste heftige impact achterwege, juist omdat ze snel moest kunnen ontsnappen.

In eerste instantie wilde Elena niets weten van Kinga's voorstel. Pas na enig aandringen zag ze de logica.
Het kon inderdaad een mooie opstap zijn, zodat ieder van hen veilig het effect kon ervaren van het vastbinden en vastgebonden worden.
Na het doorhakken van de figuurlijke knoop duurde het nog twee weken. Op de daarop volgende zondag, laat in de middag, waren ze in de grote zaal op de bovenste verdieping van het gebouw waar Kinga werkt. Door de hoge ligging was er een mooi uitzicht over de wijde omgeving. Echt last van inkijk was er niet te verwachten. De fles witte wijn was al bijna leeg voordat de moed was verzameld voor het experiment. Als twee verlegen pubers selecteerden ze diverse stukken touw en overlegden verschillende opties.
Expressievormen: 2021 Bondage verhalen: Alternatief bondagspel.
Kinga wilde graag de spits wel afbijten.
Ze draaide zich alvast om en bracht haar polsen tot achter haar rug. De lus van het touw werd om haar polsen aangebracht.
Ze schrok van de onrust die meteen door haar lichaam trok. Nogmaals werd het touw om haar polsen gewikkeld.
Nog altijd veel te losjes naar haar zin, waardoor ze aanwijzingen wilde geven.
De uiteinden van het touw werden tussen haar polsen gevoerd en strak getrokken. Ze besefte direct dat ze niet meer los kon komen.
Het bezorgde haar een overweldigend prikkelend gevoel. Precies waar ze op hoopte. Haar knieën knikten. Liefdesvocht begon spontaan in overvloed te stromen.
De bandjes van haar hemdje waren afgezakt, zodat haar beha zichtbaar was. Als Ivo vlak voor haar in de stoel zou zitten, dan had hij ongetwijfeld de grootst mogelijke moeite met zijn eigen opwinding. Ze zag al voor zich dat het kruis van zijn broek te klein werd voor zijn stijve lid.
Kinga was zich bewust van de macht van touwen. Zo gevangen kon ze zich niet verweren als Ivo avances maakte.
Heel graag wilde ze machteloos zijn strelingen ervaren over nog net verborgen borstjes. Hij hoefde niet eens te vragen of hij verder mocht dwalen.
Ze zou volledig weerloos zijn als hij het knoopje van haar spijkerrok opende. Hij mocht natuurlijk ook gewoon zijn handen tot onder haar rok laten glijden, steeds wat hoger. Tot er uiteindelijk het contact zou zijn met heerlijke plekjes tussen haar benen. Gewillig zou ze proberen haar bovenbenen te spreiden, voor betere toegang. Ze vroeg zich af hoe het zou aanvoelen als hij haar in deze positie met zijn lange vingers bevredigde. Ergens hoopte ze dat Ivo de minnaar was die haar temde, zelfs als daar touwen bij kwamen kijken.

Aandachtig bestudeerde Elena haar vastgebonden vriendin, die roerloos leek weggezakt in een diepe trance.
Dolgraag wilde Elena van positie ruilen. Ze hield zich in, wachtend op een teken. Het aanblik van een vastgebonden vrouw zou haar niets moeten doen, daarvoor genoot ze te veel van het andere geslacht. Het waren de touwen die deze situatie uitzonderlijk maakten. Niet langer was er haar huiver, eerder nieuwsgierigheid. Had ze maar een mannelijke partner die ze kon vertrouwen tijdens een diepgaand onderzoek.
Nog even en dan zou ze door Kinga worden vastgebonden, zodat ze zelf kon ervaren hoe dat voor haar uitpakte.
Het liefst wilde ze haar polsen alvast achter haar rug over elkaar kruisen in de positie die ze voor ogen had.
Zou het inderdaad een gewenste stap zijn op het pad naar het "teder naakt vastbinden, en dan liefst aangevuld met het woord "wederzijds". Ineens had ze haast. Toch hield ze zich nog in, ook al kostte het steeds meer moeite.

Langzaam drong het tot Kinga door dat de seksuele prikkels naar de achtergrond verdwenen door de gedwongen houding waarin zij zich bevond. Ze voelde de lichte protesten van haar knieën en de opkomende tintelingen in haar gebonden polsen. Ze opende haar ogen en zag herkenning bij Elena. Een kort knikje was voldoende om bevrijd te worden uit de touwen. Ze zou er overigens totaal geen moeite mee hebben als ze direct weer in een andere positie werd vastgebonden. Ze wilde zo lang mogelijk de ontspanning in haar lichaam vasthouden. Ergens had ze iets gelezen over meditatieve bondage en dat dekte aardig de lading.

Elena bood haar bevrijde vriendin thee aan en gaf haar daarmee de ruimte om te herstellen. Elena gebruikte de extra tijd om na te denken wat zij zelf wilde ervaren nu het bijna haar beurt was. Vooral het "hoe" hield haar bezig.
Het liefst werd ze geheel naakt vastgebonden, maar dat paste niet in deze setting.
Bij de website "Bindingskracht" was "teder wederzijds naakt vastbinden" het uitgangspunt. De foto's bij de verhalen waren vaak subtiel geselecteerd, vooral bedoeld om fantasie de vrije hand te geven. Elena zag ervan af om haar
t-shirt uit te trekken, zodat ze haar aandacht geheel kon richten op wat de bondage haar zou brengen.

Onrustig slenterde Elena door de grote ruimte. Onverwachts werd ze staande gehouden. Haar onderarmen werden achter haar rug tegen elkaar gelegd. Zorgvuldig, maar vooral geroutineerd, werd een touw aangebracht. De bondage leek anders dan de instructies van de website. Elena wachtte tot de definitieve knoop was gelegd alvorens ze probeerde los te komen. Haar lichaam kwam in opstand met het besef dat zelfstandig ontsnappen moeilijk was.
In eerste instantie wilde ze haar vrijheid terug. Ze maande zichzelf tot kalmte en gaf zich over aan het effect dat het touw op haar had. Geleidelijk bedaarde haar ademhaling. Er waren weinig andere opties, tenzij ze echt niet wilde doorzetten.
Gedwee ging Kinga op haar knieën zitten. Met een volgend stuk touw om haar middel werden haar polsen tegen haar billen gedrukt. Ook haar enkels werden met touw tegen elkaar gebonden, op dezelfde wijze als haar polsen.

Kinga sloot haar ogen om het effect van de touwen diep door te laten dringen. In haar fantasie was er Ivo, die sexy man van IT. Met een lichaam dat gebouwd is om aangeraakt te worden. Op kantoor genoot ze er altijd van om hem op te geilen. Bij veel van de spontane ontmoetingen hield ze haar blik net wat langer op hem gericht. Verlegen draaide hij dan zijn hoofd schuin weg, terwijl ondertussen zijn ogen wel in de richting haar borsten dwaalden. Borsten die nu spontaan opzwollen. Ook was er weer dat warme gevoel in haar onderbuik, dat ze meestal kreeg als ze de bobbel in zijn broek licht zag groeien. Misschien was dit wel dé manier om hem over zijn schroom heen te helpen. Stevig vastgebonden mocht hij haar gerust hebben.
Het heftige bonzen van haar hart kwam terug toen ze zag hoe Kinga een lang stuk touw gereed maakte. Haar vastgebonden polsen maakte verzet nauwelijks mogelijk. Ze had nog weg kunnen duiken, maar dat bood slechts tijdelijk uitstel. Gedwee liet ze toe dat Kinga het lange stuk touw tot tweemaal toe strak om haar bovenlijf aanbracht, net onder haar in de beugel beha opgesloten borsten.
Bij de volgende omwenteling werd het touw strak over haar borsten aangebracht, tot diep in de zachte welvingen.
Elena sloot haar ogen en genoot van toevallige aanrakingen. Toch had ze het vermoeden dat haar vriendin precies morele en sociaal wenselijke grenzen verkende.
Achter Elena's rug werd een knoop in het touw gelegd. De lange uiteinden van het touw werd door een lus bij het gebonden armen geregen. Haar armen werden iets hoger opgetrokken, waarmee meer spanning kwam op de touwen over haar borsten. Nu pas merkte Elena dat haar bovenarmen door de touwen strak tegen haar lichaam werden gedrukt. Kort kronkelde ze met haar bovenlijf, vergeefs op zoek naar ruimte.
Ze hield stil toen het dubbele touw over haar schouder naar voren werd geleid. Teder werd ze gedwongen om te draaien. Het touw werd tussen haar borsten geleid, tot onder de onderste touwen. De spanning in haar borsten werd verder opgevoerd toen het touw krachtig omhoog werd getrokken. Ze slaakte een diepe voldane zucht. Was ze maar naakt, drong het tot haar door. Dan zou het effect veel sterker zijn.

Stoelen rond de vergadertafel werden opzij geschoven. Elena nam plaats op het grote blad en werd geholpen om te gaan liggen. Meteen was er de extra druk van de touwen op haar borsten. Ze kreunde van genot toen haar knieën iets werden opgetrokken. Een zeer lang, dubbel touw werd meerdere keren om haar enkels aangebracht, hoger bij elke rondgang. Verwachtingsvol liet Elena toe dat onder de tafel de uiteinden van het touw werden samengeknoopt.

Met de stilte kwam de opstand in haar lichaam, gevoed door de strakke touwen die haar borsten stevig inklemden. Weer ervaarde ze behoefte om naakt te zijn. Ze sloot haar ogen en gaf haar fantasie de vrije ruimte.

Elena's aandacht ging uit naar Nick, de zongebruinde man met dat lekkere sexy lichaam. Ze kwam hem geregeld tegen in de trein. De laatste tijd leek hij haar bewust op te zoeken. Door het warmere weer werd hun kleding schaarser. Nick verruilde zijn ruimvallende t-shirts voor een kleinere maat, waarin de contouren van zijn six-pack goed uitkwamen. Het glimmende gouden kleinood om zijn ringvinger weerhield haar ervan om avances te maken.
Menig avond lag ze te woelen in bed, als ze bedacht wat ze allemaal met hem wilde doen, of hij met haar.

Ze waande zich samen met Nick in deze grote vergaderzaal. Via het kaartspel eenendertigen had hij in het begin veel van zijn toch al schaarse kleding verloren, terwijl zij nog vrijwel alles bezat. Ze overwoog om hem te betichten van vals spelen, alsof hij bewust wilde verliezen. Ze kon geen vinger achter zijn spel krijgen.
Elena wilde als voorproefje van een vrijwel zekere winst haar hand op zijn slipje leggen. Met moeite beperkte zij zich tot het observeren van de uitbreidende natte plek bij het topje van zijn fors opgezwollen speeltje.
Oohh ... wat zou ze die graag in haar eigen natte grotje voelen.
Het tij keerde. Misschien door de pikante afleiding, of gewoon door pech. Met elk kledingstuk dat ze inleverde steeg de opwinding in haar lichaam. Ze wilde zó graag winnen, maar raakte de concentratie kwijt. Zeker toen Nick uiteindelijk toch naakt voor haar zat. Ze verloor het spel, ondanks haar eerdere voorsprong en het groter aantal kledingstukken dat ze had ingebracht.

Nick had zijn prijs opgeëist en haar vastgebonden op de tafel in precies dezelfde houding waarin zij zich nu bevond. Het enige verschil was haar kleding. Ze waande zich naakte. Zijn lange haren kriebelde in haar hals toen hij voorover boog en met zijn tong het topje van haar harde tepel heel licht betastte. Machteloos moest ze toelaten dat haar lichaam gelijktijdig traag werd gestreeld. Ze ervaarde genot op plekjes die tot op heden waren verwaarloosd.
Verzet was niet mogelijk, net zo min als bijsturen van het spel. Normaal had ze allang het initiatief overgenomen.
Nu was ze aan hem overgeleverd, en ... ze vond het prachtig.
Ze protesteerde zonder overtuiging toen Nick haar enkels losmaakte. Ze wilde nog veel meer ervaren. Gelukkige wikkelde hij om iedere enkel een nieuw stuk touw. Kort erop waren haar benen wijd gespreid. Zijn gretig blik dwaalde ongegeneerd over haar naakte lichaam. Er trok een spannende opwinding door haar heen die ze niet herkende.
Dit was zo anders dan het normale, standaard voorspel. Zo vastgebonden was er weinig nodig om haar verder te prikkelen. Bijna aarzelend trokken Nick's vingertoppen over haar strakke buik, heel langzaam maar ook trefzeker verder omlaag. Door haar schaamteloze positie wist ze dat ze hem moest toelaten.

De haast die ze normale ervaarde maakte plaats voor rust. Ze genoot van het uitstelgedrag. Keer op keer verlegde hij zijn aandacht naar haar ingeklemde borsten. Ze werd overrompeld door vingers die nauwelijks waarneembaar haar gevoelige, kogelharde tepels streelden. Ze zette zich schrap toen hij haar linker tepel voorzichtig tussen duim en wijsvinger nam. De gebruikelijke korte, harde, draaiende bewegingen bleven uit. Ze snakte naar adem toen zijn tong gelijktijdig haar rechter tepel speels beroerde. Dan was er ook de druk van zijn hand op haar schaamstreek.
Ze voelde de macht van de touwen terwijl ze uitnodigend haar heupen kronkelde.
Ze werd compleet overrompeld door het opdringerige, zachte orgasme.
Tijd om te herstellen werd haar niet gegund. Vingers dwaalden al door haar natte schede, vooral rond de ingang van haar vagina. Heel geleidelijk gleed zijn middenvinger verder naar binnen. Uit gewoonte probeerde ze haar benen te sluiten. Haar lichaam verkrampte door het opbloeien van een krachtig orgasme. Ze slaakte een diepe, voldane zucht.

Kinga kwam voorzichtig naderbij waardoor Elena langzaam terugkeerde naar het heden.
De trance werd verbroken. De magie van de orgasmes bleef. Orgasmes die ze daadwerkelijk in stilte had beleefd, zelfs zonder het fysieke contact met Nick.
Voor Elena was het overduidelijk. Ze moest concrete invulling gaan geven aan het "teder naakt vastbinden".
De zoektocht naar een betrouwbare man zou tijd kosten. Helaas ...


©Bindingskracht, 2021

Terug.