Home
Bindingskracht.nl E-mail
Tot een week geleden was het getrouwde leven van Myrthe simpel, gestructureerd, eenvoudig en eigenlijk wat saai.
Voor haar regen dagen zich aaneen tot weken, maanden en zelfs jaren. Het gevoel dat ze iets mistte, bleef haar zonder aanwijsbare reden achtervolgen. De wereld zou meer te bieden moeten hebben, maar ze kon er haar vinger niet op leggen.

Een verdwaalde zoekopdracht op Internet leidde onbedoeld tot "meditatieve bondage". De bijbehorende beelden van vastgebonden vrouwen zouden schokkend moeten zijn, maar voor haar werkten ze prikkelend en zelfs opwindend.
Ze durfde er niet aan toe te geven en keerde terug naar haar oorspronkelijke onderwerp.

De dagen die volgden werden anders. Myrthe was sneller prikkelbaar, zonder het te kunnen plaatsen. Ze zocht verlichting door liggend op de bank door een tijdschrift te bladeren, maar haar gedachten dwaalden geregeld af.
Ze besefte dat de meditatieve bondage haar in de greep hield, zelfs zonder touwen.
Ze nam een houding aan waarin ze wilde ervaren hoe het was om vastgebonden te zijn. Lange tijd bleef ze roerloos liggen, fantaserend dat ze door de touwen geen kant uit kon. Er daalde een rust over haar heen, aangevuld met een erotische opwinding die steeds verder aanwakkerde. Ze mocht er niet aan toegeven, ze was immers machteloos vastgebonden. Van binnenuit kwam ondertussen haar lichaam in opstand, zoals het ooit te vaak had gedaan.
Geleidelijk gaf ze gehoor aan de wonderlijke opwinding die lange tijd was weggestopt.

Doelgericht ging ze op zoek naar meer informatie over bondage. Relevante posts hadden steeds een door haar niet gewenste invalshoek. Ze gingen uit van BDSM, D/s, of anderzijds. Ze was echter niet op zoek naar bondage binnen een relatie. Haar interesse ging uit naar bondage als alleenstaand onderwerp, als onderdeel van de yoga.
Myrthe werd vooral geraakt door wat Susan had geschreven. 'Mijn ademhaling wordt rustiger als ik weinig of niet kan bewegen. Het voelt alsof je in de foetushouding ligt. Er wordt macht bij je weggenomen en tegelijkertijd wordt er heel goed voor je gezorgd. Als ik ben vastgebonden, ben ik me er niet van bewust dat ik een baan heb en verantwoordelijkheden.
Je kunt het vergelijken met Zen. Bovendien is het spannend en opwindend.'

Binnen de meditatieve bondage vond Myrthe informatie over Shibari. De aloude Japanse bondage techniek, die is uitgegroeid tot een kunst waarbij schoonheid van het knopen belangrijk is. Het verlegt grenzen op een zachte gecontroleerde manier. Door gebonden te worden, maar ook door te binden, kom je grenzen tegen op fysiek en emotioneel gebied. Shibari kan gaan van speels naar emotioneel bevrijdend, naar totale overgave en aanwezig zijn.
Het is altijd anders en verrassend. Het kan gaan om pure passie, maar ook om emotionele ontlading.
Alles mag er zijn, in een veilige en speelse setting.
Toch spraken de beelden van suspensies, hangend in de touwen, niet direct tot Myrthe's verbeelding.

Net als Susan had beschreven verlangde Myrthe er naar om via bondage afgesloten te worden van de omgeving. Normaal zouden gedachten door haar hoofd blijven spoken. Ze beredeneerde dat ze in een vastgebonden toestand wellicht uiteindelijk tot rust kon komen en mogelijk tot een hoger bewustzijn.
Ze was binnen de bondage vooral op zoek naar het meditatieve en de ontspanning. De sexuele invalshoek was niet direct wat ze zocht ... hoewel ... het mocht een mooie aanvulling zijn.
Ze verlangde vooral naar de zachte streling, de eenvoudige aanraking en daarbij elke vezel te voelen. Bewust worden van de touwen, zonder ergens heen te kunnen. Dieper en dieper ademhalen, tot er geen buitenkant meer is.
Tot ze werd teruggeworpen op zichzelf.

Door haar rusteloosheid werd het steeds duidelijker dat ze knopen moest doorhakken. Het werd tijd het onbekende pad van de realisatie in te slaan. Op zoek gaan naar iemand met ruime ervaring in het bondagespel, die haar naakt wilde vastbinden. Dat zou op zich hopelijk geen probleem zijn. Wat ze vooral verlangde was een veilige omgeving.
Een plek waar ze zich bloot kon geven, zonder dat haar kwetsbare naaktheid werd beschaamd.
Prioriteit nummer één was het vastgebonden worden. Ervaren wat het met haar zou doen. Ontdekken of ze daarin een hoger bewustzijn kon bereiken. Ze had een discreet iemand nodig die ze kon vertrouwen, waarbij haar eigen agenda leidend mocht zijn. Iemand die niet direct de nadruk zou leggen op de sexualiteit.
Hoe meer ze er over nadacht, hoe complexer haar zoektocht. Vooral door het maatschappelijk taboe dat nog altijd op het onderwerp rust.

Het aanbod van haar goede vriendin Raquel om samen een weekendje naar Raquel's huisje te gaan was een welkome afwisseling. Misschien kon het zelfs lukken malende gedachten een tijdje opzij te schuiven.
Al direct op de vrijdagavond kwam het goed bedoelde, speels ingezette kruisverhoor van Raquel.
Ze maakte zich zorgen. Ze verlangde naar een verklaring voor het gedrag dat ze niet kon plaatsen.
Myrthe voelde tijdens het ordenen van haar gedachten opnieuw erotisch opwindende prikkels in haar lichaam. Vergeefs probeerde ze het gesprek nog op een ander spoor te leiden. Wat dat betreft was er geen ontsnappen aan. Precies zoals ze zou willen ervaren met touwen, maar dan net een beetje anders.

Uiteraard had Raquel ook geen een pasklare oplossing. Dat zou te gemakkelijk zijn geweest. Wel wilde ze helpen met het creëren van een veilige omgeving. Haar vakantiehuisje, de directe bosrijke omgeving en de kleine zandvlakte boden ongetwijfeld genoeg opties. Nu moest Myrthe nog "even" een Zen-master of bondage-expert zoeken.
Daarna afspreken op een verderop gelegen parkeerplaats en na de eerste indruk beslissen of ze het aandurfde om verder te gaan. Als extra zekerheid zou Raquel over haar waken, uit beeld, maar binnen hoorafstand.

Samen met Raquel bekeek Myrthe een webpagina waarin een workshop werd aangeboden, gericht op het "teder wederzijds naakt vastbinden". De match was niet ideaal, en toch ... toch had het ook wel iets. De bondage-expert was flink wat ouder, maar daardoor misschien ook rijper.
Nadat Myrthe haar schroom had overwonnen kwam het eerste contact tot stand. Per mail maakte ze haar wensen kenbaar, waarop positief werd gereageerd. Daarop volgde een datum voor een concrete afspraak.

Met knikkende knieën liep Myrthe twee dagen later over de parkeerplaats naar het ontmoetingspunt. In de verte zag ze hem staan, verzorgd en rust uitstralend. Als ze al met iemand het avontuur wilde aangaan, dan was Paul in haar ogen een geschikte kandidaat.
Zonder schroom stapte ze bij hem in de auto. Tijdens de korte rit naar het huisje had ze de gelegenheid om hem te observeren. Hoe zou het zijn om door hem te worden vastgebonden. Een aanval van paniek wist ze vroegtijdig te onderdrukken. Voor haar was het nu of nooit. Dat laatste was geen optie, daarvoor had het bondage onderwerp haar te veel in de macht.

Via een korte omweg liepen ze samen naar het huisje, zodat ze kon uitleggen dat de spel met de touwen ook in de buitenlucht mocht plaatsvinden. Daar scheen immers uitbundig de zon en was meer ruimte dan binnen. Over eventuele bezoekers hoefden ze zich geen zorgen te maken, want het huisje beschikte over een groot privé gebied.
Paul was verder wel gecharmeerd van haar idee om de kleine zandvlakte aan de rand van het bos te gebruiken.

'Paul ...?' begon Myrthe onzeker, terwijl haar hart ineens flink te keer ging.
'Ik heb geen idee hoe we moeten beginnen ...' Ze keek hem bijna hulpeloos aan.
Wil jij aangeven wat ik moet doen?'
'Ga eerst maar zitten en probeer te ontspannen. Ondertussen laat ik zien wat ik voor deze sessie heb meegenomen.'
Hij haalde een eerste stuk opgerold touw te voorschijn. Onrafeld werd de totale lengte zichtbaar.
Ze werd overrompeld door de heftige, opwindende prikkels die onverwachts door haar heen trokken. Ze snakte naar adem bij de gedachte dat ze daarmee zou worden vastgebonden. Ze zou geen kant meer uit kunnen.
'Trek je t-shirt maar uit. Dan ga ik eerst je polsen vóór je lichaam vastbinden, zodat je kunt ervaren hoe het is.
Daarna kun je besluiten of je verder wilt gaan.'
'Hoef ik niet naakt?' Ze voelde de opluchting, vermengd met teleurstelling.
'Natuurlijk mag je de rest uittrekken, maar dat kan straks altijd nog.'

Ze mistte de reactie in haar lichaam toen ze haar t-shirt uittrok. Mede daarom ging ze niet verder.
Onzeker bood ze haar polsen aan.
Vanaf het moment dat Paul aan de slag ging, voelde ze weer de erotische prikkels, waarvan de echo's tot in alle uithoeken van haar lichaam voelbaar waren. Zodra haar polsen waren gevangen in het touw probeerde ze verwoed los te komen, zonder succes. Heel geleidelijk werd haar snelle ademhaling dieper en langzamer.
Haar gedachten kwamen tot rust. Ze was alleen, alleen met het touw.
Haar jonge lichaam leek te ontwaken uit een diepe winterslaap. Ondanks haar kleren voelde ze haar naaktheid ... maar vooral de lust. Ze wilde meer, veel meer. Ze besefte dat Paul al die tijd over haar had gewaakt.
Nauwkeurig plande hij het moment waarop hij haar losmaakte.
Expressievormen: 2017 Bondage verhalen: Meditatieve bondage.
Vanuit zittende houding rolde ze op haar zij, haar gezicht weggedraaid. In bedwang gehouden door de touwen kwamen haar gedachten tot rust.
Ze zakte weg in een diepe ontspanning, dieper dan ze bij yoga of meditatie ooit had bereikt. Zelfs tijdens het staren naar het vlammetje van een kaars dwaalden onbedoeld haar gedachten af.
Lange tijd bleef ze roerloos liggen, bevrijd van de omgeving. Vanuit de ontspanning ontwaakte diep van binnen haar lichaam.
Normaal zou ze er niet bij stil staan, nu kon ze er niet aan ontsnappen.
Energiebanen kwamen licht prikkelend tot leven en stimuleerden ongedwongen de verwaarloosde energetische zones. Lust kwam bovendrijven, maar op een andere manier dan ze gewend was. Niet vanuit de oerdrift, maar vanuit de rust.
Ze verlangde naar de zachte aanraking, naar tedere handen die subtiel haar lichaam zouden streelden.
Ze kon er niet om vragen, het paste niet in het protocol.

Ze draaide op haar andere zij en richtte haar aandacht op Paul. Al die tijd had hij niet had bewogen, alsof hij ook was vastgebonden. Werkte dit spel twee kanten op? Ze wist het niet, maar was wel nieuwsgierig naar het antwoord.
Ze maakte contact met zijn ogen. Zou hij ook sexueel geprikkeld zijn? Onbedoeld gleden haar ogen naar zijn kruis, maar de geheimen bleven verborgen. Ze probeerde te ontdekken wat deze sessie compleet zou maken.
Gelijktijdig besefte ze dat ze geen behoefte had aan een snelle bevrediging. Het heerlijke gevoel in haar lichaam zou daarmee te abrupt eindigen.

'Myrthe, sluit je ogen,' klonk Paul's stem als vanuit de verte.
'Ik ga je zachtjes strelen, tenzij je niet wilt.'
Haar hartslag schoot omhoog. Met een klein knikje gaf ze toestemming.
Op het moment dat Paul achter haar kwam zitten zette ze zich schrap. Met elke seconde die in stilte verstreek, laadde haar lichaam zich verder op.
De korte, subtiele streling van haar rechter borst drong heel diep binnen. Snakkend naar adem zocht ze vergeefs naar de controle.
Ze lag naakt vastgebonden, weerloos overgeleverd aan een man die heel precies leek te weten wat ze nu nodig had.

'Bind me vast, mijn polsen op mijn rug,' verlangde ze, zonder te weten waarom.
Het verder uitkleden kostte haar moeite. Het duizelde haar. Ze wilde gepassioneerd vrijen met deze man die haar zo raakte. Was dit puur de invloed van het touw? Ze moest vluchten, weg van verwarrende gedachten, terug naar de veiligheid van de touwen.

Op het moment dat Paul haar polsen tot op haar rug leidde werd ze weer vol gegrepen door een lust die wild door haar lichaam trok. Ze wilde er niet aan toegeven, het overviel haar gewoon.
Voorzichtig werden haar ellebogen met een stuk touw tegen elkaar getrokken. Het maakte haar machteloosheid compleet. Gelijktijdig was er de bevrijding. Ze had de controle uit handen gegeven. Ze genoot intens van het onschuldige lichamelijk contact doordat Paul haar hielp om te gaan zitten. Ze sloot haar ogen toen hij haar enkels vastbond.
Bij het aanbrengen van touw om haar knieën was het er weer. Het contact van zijn handen en vingers terwijl hij het touw tussen haar bovenbenen voerde.
'Hoger, ga toch hoger ... please. Toe nou.' Ondanks de heftige prikkels hield ze zich stil, terwijl een onstuimig orgasme genadeloos op de loer lag. Machteloos werd ze gedwongen haar innerlijke confrontatie aan te gaan.

Kort verlegde ze haar aandacht naar Paul. Ze voelde zijn blik over haar lichaam glijden, over de plekken die verlangden naar zachte aanraking. Ze vroeg zich af of hij haar alleen maar nauwkeurig in de gaten hield, of dat zijn interesse verder ging en dat hij genoot van het beeld van een vastgebonden vrouw. Ze durfde het niet te vragen.

Zachte vingertoppen beroerden kort het gebied tussen haar schouderbladen. Het effect was heftiger dan een intens bevredigend orgasme uit een grijs verleden.
Wachtend op de volgende streling gleed ze weg in de diepe ontspanning die ze eerder bereikte. Gretig ontving ze de nauwelijks waarneembare strelende hand op haar heup, die eindigde met vingertoppen over haar schaamstreek.

'Het is tijd om je los te maken,' fluisterde Paul in haar oor.
'Is er nog iets dat je écht nodig hebt?'
Er was zoveel meer waar ze naar verlangde. Gelijktijdig was ze heerlijk voldaan.
'Kan ik jou nog wat bieden?' Ze had de vraag spontaan gesteld, maar schrok er zelf van. Ze wist vrijwel niets van Paul, behalve zijn voorkeur van het "teder wederzijds naakt vastbinden."

Nadat ze was losgemaakt strekte ze zich uit in het warme zand. Als vanzelf spreidde ze haar armen en benen. Ze bleef roerloos liggen, alsof gevangen in touw. Paul ging rustig door met het opruimen van de touwen.
'Kom je nog even naast me liggen? Je mag je kleren uittrekken, maar het hoeft niet.'

Zodra hij op zijn rug naast haar lag, kroop ze dicht tegen zijn naakte, klamme lichaam aan. Haar linkerhand op zijn brede, zongebruinde borstkast. Lange tijd bleven ze samen in de zon liggen.
Hij maakte geen bezwaar toen haar hand geleidelijk omlaag gleed. Ze streelde de onderkant van zijn ballen op dezelfde subtiele wijze als hij bij haar had gedaan. Ze herkende de heftig schokkende reacties die haar spel uitlokte.
'Even stoppen ...' hijgde hij.
Ze gaf hem de ruimte om bij te komen. Daarna gleden haar vingers traag over zijn stijf opgerichte paal in de richting van zijn inmiddels super gevoelige natte eikel. Ze merkte dat ook hij weinig nodig had voor een intens diep genot.
Ze staakte haar aanval. Met slechts haar vingertopje bleef ze hem traag verwennen, terwijl ook hij wegzakte in een diepe ontspanning.
©Bindingskracht, 2018

Terug.